CSMIO/IP – historia zmian

Historia zmian w kolejnych wersjach oprogramowania 

2015-07-29 v2.703

 • Poprawka błędu uniemożliwiającego konfigurację sygnałów M3 i M4 wrzeciona na modułach CSMIO-IO
 • Dodane zabezpieczenia na wypadek gdy prędkość gwintowania przekracza parametry osi zdefiniowane w motor-tuning
 • Znacznie usprawniona synchronizacja podczas gwintowania, potrzeba teraz o wiele mniej miejsca na „rozbieg”
 • Dostęp do ustawień plugina CSMIO/IP jest teraz blokowany, gdy Mach3 zabezpieczony jest hasłem
 • Wyszarzone niektóre pola konfiguracji w zależności od używanych opcji, dla zwiększenia przejrzystości
 • Poprawka autotuningu CSMIO/IP-A polegająca na wyeliminowaniu gwałtownego przyspieszania osi, gdy PID miał wartość bliską zeru.
 • Dodana zwłoka pozycjonowania wrzeciona, by drivery, które potrzebują więcej czasu na reset zdążyły przejść do stanu gotowości
 • Dodana funkcja anti-dive dla THC
 • Przejście do stanu E-Stop, gdy zmienione są ustawienia kanału DAC osi. Bez tego na nieużywanym kanale pozostawała ostatnia wartość napięcia
 • Kasowanie pozycji wrzeciona po osiągnięciu gotowości, by uniknąć szarpnięcia podczas załączania regulatora PID
 • Poprawka błędu mogącego powodować brak odczytu ostatniego stanu wyjścia cyfrowego
 • W oknie diagnostyki simDrive dodane alarmy nieprawidłowego napięcia zasilania dla 24V i 5V
 • Dostosowanie struktur danych CSMIO/IP do poprawnej wymiany informacji z oprogramowaniem 64 bitowym
 • Zmiana struktur danych CSMIO/IP dla bardziej precyzyjnego przesyłania prędkości
 • [Mach4] aktualizacja projektu do nowszego środowiska (Visual Studio 2008 -> Visual Studio 2013)
 • [Mach4] poprawka błędu powodującego niepotrzebne wyświetlanie pozycji osi zależnej jako zwykłej osi A,B lub C
 • [Mach4] dodana obsługa kasowania luzów

2015-01-15 v2.603

 • Poprawka kalibracji pomiaru napięcia na wejściach analogowych dla CSMIO/IP-A FP4 i CSMIO/IP-S FP4

2014-12-09 v2.602

 • Poprawiony błąd, który powodował wyświetlanie w konfiguracji niektórych parametrów przeznaczonych tylko dla CSMIO/IP-A, podczas gdy połączony był sterownik IP‑M lub IP-S.

2014-12-03 v2.601

 • Na bardzo starych sterownikach IP-S mogły nie działać niektóre diody LED na przednim panelu. Wersja firmware’u 2.601 zawiera poprawkę usuwającą ten problem.

2014-11-27 v2.600

 • Oprogramowanie dostosowane do CSMIO/IP-A FP4
 • drobne poprawki w module komunikacji ethernet
 • porawiony błąd, który uniemożliwiał aktualizację oprogramowania w modułach CAN
 • dodana możliwość ustawienia offsetu wyjścia DAC +/-10V przy sterowaniu wrzeciona w otwartej pętli (IP-A)
 • poprawki GUI przy konfiguracji wrzeciona w otwartej pętli (IP-A)
 • poprawa płynności ruchu podczas używania MPG
 • w oknie Plugin Control dodany podgląd wyjść analogowych DAC +/-10V (IP-A)
 • Dodane liczniki błędów enkodera (IP-A FP4) 

2014-10-24 v2.500

 • Dodane zabezpieczenie podczas bazowania na indeks, jeśli sygnał indeksu nie pojawi się przez 2 obroty silnika, nastąpi E-Stop
 • Funkcja OpenDigFile() powoduje zapisywanie wyników probe (G31/M31) do pliku tekstowego w głównym katalogu „C:\”
 • Dodane filtry cyfrowe i histereza na wejściach analogowych, dzięki czemu usunięty został efekt pulsowania prędkości gdy FRO/SRO regulowane jest potencjometrem
 • Dodane ostrzeżenie o niezbazowanej maszynie w autotuningu, jeśli załączony jest soft-limit
 • Poprawiona funkcja M31 dla CSMIO/IP-M i CSMIO/IP-A
 • Poprawiona funkcja G31/M31 (był błąd, gdy było załączone „Legacy Home Offsset”
 • Wejścia analogowe modułu CSMIO-MPG są teraz dostępne w USER-DRO 1504 i 1505
 • Dodane ostrzeżenie złego kierunku zliczania enkodera wrzeciona
 • Dodana możliwość pozycjonowania wrzeciona na żądanie, z makra VB – plugin notify 10105 (w DRO 1511 podać kąt pozycjonowania)
 • Możliwość sterowania wrzecionem +/-10V dla CSMIO/IP-A (praca w otwartej pętli)
 • Dodatkowe okna powiadomień o ewentualnych błędach przy rigid tapping
 • Poprawiony błąd w funkcji rigid tapping, który powodował wejście w E-STOP gdy wrzeciono hamowało zbyt długo
 • W oknie strojenia PID’a dla CSMIO/IP-A dodany tryp ruchu relatywnego (domyślny)
 • Przycisk „Save” nie zamyka teraz okna konfiguracji, a zachowuje tylko ustawienia w pliku XML
 • Dodana informacja, o nie zapisanych zmianach w ustawieniach plugina
 • Zwiększona przejrzystość ustawień osi zależnej poprzez wyłączenie opcji, które i tak są wspólne z osią master
 • Poprawione funkcje przypisania kanałów enkoderowych oraz DAC do osi w CSMIO/IP-A
 • Rozszerzona anonimowa diagnostyka zdalna
 • Dodana możliwość wyłączenia diagnostyki w ustawieniach plugina
 • Od teraz przy zakładaniu nowego profilu, fukcja „probe protection” jest domyślnie wyłączona
 • Dodane okno komunikatu, jeśli funkcja „probe protection” zatrzyma pracę maszyny
 • Blokowanie THC gdy nie ma sygnału płomienia oraz gdy nie ma ruchu w płaszczyźnie XY
 • Całkowicie nowa funkcja trybu analogowego THC, zgodnie z sugestiami klientów.
 • Dodana funkcja osi zależnej dla CSMIO/IP-M (w formie podstawowej, bez żadnej możliwości korekcji geometrii bramy)
 • Upgrade systemu operacyjnego sterownika
 • Dodana rozszerzona diagnostyka CAN dla serwonapędów simDrive™ (zdalna i w oknie Plugin control)
 • Support nowych wersji sterowników
 • Dodana wewnętrzna rampa przyspieszania i hamowania wrzeciona w ustawieniach plugina, znacznie poprawia to pracę regulatora PID wrzeciona
 • Poprawka błędu, który powodował, że nie działały przyciski JOG w oknie strojenia regulatora PID wrzeciona (CSMIO/IP-A)
 • CSMIO/IP-M – dodany mostek komunikacji z napędami simDrive™ dla aplikacji csServoManager (połączenie poprzez Ethernet i CAN)
 • Poprawki komunikacji w mostku Ethernet-CAN dla napędów simDrive™ 

2014-02-13 v2.200

 • CSMIO/IP-M zwacało wartość pomiaru G31 ze złym znakiem, jeśli oś była zaznaczona jako ‘reversed’
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego wyłączenie soft-limit dla osi obrotowej podczas sterowania MPG
 • MPG Feedrate można było ustawić powyżej prędkości zdefiniowanej w motor tuning. Teraz jest zrobione ograniczenie
 • Krok posuwu MPG był błędnie wyświetlany – teraz jest poprawna wartość
 • Jeśli nie było sygnału na probe G31 po zakończeniu ruchu zwracało ‘0’ dla każdej osi w GetVar. Teraz zwracana są koordynaty podane w G31
 • Dla osi bez zdefiniowanego sygnału home, przy nieaktywnej opcji ‘set axes to ‘0’ on reset’ występowały błedy bazowania i nie dało się używać soft-limit. Teraz zostało to naprawione.
 • Drobne poprawki w komunikacji CAN
 • Przy błędzie komunikacji CAN teraz zostaje wyświetlony ID modułu, który spowodował zatrzymanie obróbki
 • Naprawiony błąd, który powodował blokowanie wykonania G-kodu gdy trwał ruch THC

2013-12-20 v2.100

 • dodany probing poprzez makro (np. M31) bo z G31 są problemy np. przy wywołaniu z g-code
 • złe wyświetlanie kanału wyjściowego osi, jeśli oś nie miała przypisanego kanału (poprawka)
 • dodany test LED po włączeniu zasilania
 • wyłączanie wyjścia analogowego przy utracie komunikacji
 • usunięty błąd, który powodował, że po zamknięciu macha gdy był komunikat o zerwaniu połączenia, zostawał task mach’a i nie można było uruchomić programu ponownie.
 • w windows XP usunięty komunikat o braku praw administratora
 • usunięty błąd MPG, który powodował, że bez przycisku „enable” po przekręceniu enkodera z wyłączoną osią i następnie wybraniu osi, maszyna przejeżdżała niespodziewanie pewną odległość.
 • Zmieniona prędkość MPG. Teraz MPG Feedrate = 100% odpowiada prędkości z motor tuning.
 • usunięty problem z funkcją JOG w oknie PID Tuning (CSMIO-IP-A), gdy prędkość JOG jest kontrolowana potencjometrem.
 • usunięty błąd, który powodował możliwość załączenia na ułamek sekundy wyjścia HV oraz wyjścia analogowego wrzeciona, nawet, gdy Mach był w stanie RESET.
 • usunięty błąd, który powodował możliwość załączenia na ułamek sekundy wyjścia cyfrowego sterowania wrzecionem, gdy Mach był w stanie RESET.
 • dodany dodatkowy zakres rozdzielczości MPG: 0.0001 / 0.001 / 0.01
 • dodane zabezpieczenie przed ustawieniem osi 4/5/6 w MPG do sterowania prędkością posuwu/wrzeciona, gdy oś 4/5/6 jest załączona w programie Mach.
 • poprawka komunikacji CAN w module enkodera 

2013-08-07 v2.051

 • Możliwość ustawienia oryginalnego (LPT) działania funkcji Home Offset (config plugin/Special Functions/Other/Legacy HomeOffset)
 • Poprawki błędów probing’u
 • Poprawka błędu powodującego zwalnianie wrzeciona przed gwintowaniem (g32)
 • Zapis do log’u zdarzenia kolizji z czujnikiem długości narzędzia
 • Usunięty błąd pojawiający się gdy G32 nie było poprzedzone komendą G0/G1
 • Sprawdzanie praw administratora podczas uruchamiania
 • Nowa wersja uploader’a oprogramowania, bardziej zautomatyzowany instalator
 • Poprawione ponawianie zerwanego połączenia
 • Poprawka błędu powodującego kasowanie starej konfiguracji osi zależnej gdy oprogramowanie było aktualizowane z wersji wcześniejszej niż 2.x
 • poprawka funkcji STOP, w poprzedniej wersji występowało opóźnienie zanim osie się zatrzymywały 

2013-05-28 v2.030

 • Poprawka zabezpieczenia czujnika pomiaru długości narzędzia (probe protection) – nie dało się w pełni wyłączyć funkcji

2013-05-14 v2.010

 • Poprawiony został błąd powodujący zerowanie pozycji osi z przypisaną osią zależną w przypadku zmiany konfiguracji.
 • Napisana od nowa obsługa MPG
 • Obsługa Z-Inhibit w ruchu w trybie ręcznym – można ustawić tak, by zabezpieczyć stół roboczy przed kolizją z narzędziem 
  (jeśli prawidłowo podany jest offset długości narzędzia)
 • Poprawiona obsługa limitów sprzętowych. Jeśli włącznik LIMIT jest aktywny, blokowany jest ruch w tym samym kierunku – można tylko zjechać z limitu
 • Zabezpieczenie czujnika pomiaru narzędzia. Podczas kolizji maszyna natychmiast się zatrzymuje.
 • Całkowicie przepisana obsługa THC
 • wartość korekcji jest na standardowym DRO, a ruch THC możliwy jest również gdy maszyna jest w spoczynku (IDLE)
 • Poprawki w funkcji gwintowania dla tokarki – większa stabilność
 • Bazowanie na index enkodera dla CSMIO-IP-S (min. szerokość impulsu index = 20us)
 • „przyklejanie” w okolicy wartości 100% dla korekcji posuwu i obr. wrzeciona  (gdy są sterowane wejściami analogowymi)
 • Możliwość konfiguracji wejścia cyfrowego, które przełącza źródła korekcji: We.Analogowe / Mach
 • wyeliminowane krótkie impulsy DIR dla CSMIO/IP-S i IP-M powodujące blędy pozycjonowania na napędach niższej klasy
 • Nowy algorytm generowania sygnałów STEP/DIR dla IP-S. Zwiększona odporność na zakłócenia oraz stabilniejsza praca w przypadku tanich/wolnych napędów
 • Diagnostyka serwonapędów ArbahDSP poprzez CanOPEN
 • Możliwość komunikacji plugina z naszym serwerem – zdalna diagnostyka systemu
 • poprawka błędu zatrzymywania się wykonywania programu, gdy komenda G31 jest w pliku, a nie w makro
 • poprawka związana z soft-limitami dla osi obrotowych gdy skracają drogę w ruchach G0
 • udoskonalona funkcja kasowania luzów
 • Możliwość wykorzystania wejścia analogowego jako odniesienie do THC (funkcja w wersji beta)
 • Dodana funkcja gwintowania na sztywno (IP-A i IP-S + CSMIO-ENC)
 • Poprawki CANOpen – błąd mógł powodować zrywanie komunikacji z modułami
 • Dodany konfigurowalny przeciwzakłóceniowy filtr cyfrowy na sygnałach wejściowych
 • Obsługa wrzeciona poprzez kanał STEP/DIR lub +/-10V (IP-S i IP-A)
 • Monitorowanie odległości wyłącznika Home i indexu enkodera przy bazowaniu na index
 • Dodana możliwość wyłączenia automatycznego zerowania liczników pozycji w IP-M i IP-S
 • Pozycjonowanie wrzeciona przy wyłączaniu (IP-S i IP-A, gdy wrzeciono pracuje wtrybie osi)
 • Dodany regulator PID obrotów wrzeciona (IP-S i IP-A)
 • Dodana funkcja pomiaru rzeczywistych obrotów wrzeciona sygnałem INDEX (IP-S i IP-A)
 • Dodana obsługa wejścia FAULT dla wrzeciona
 • Dodana funkcja zatrzymania awaryjnego w przypadku zerwania komunikacji z modułami CAN
 • Liczne poprawki i optymalizacje kodu, pozytywnie wpływające na wydajność i stabilność pracy.