Tagi:   #   #   #   #

Błąd E-PID powstaje na skutek znacznej różnicy pomiędzy pozycją zadaną oprogramowania sterującego, a pozycją rzeczywistą kontrolera. 

Jest generowany przez niskopoziomowe algorytmy bezpieczeństwa kontrolera ruchu w sytuacji gdy:

1.Uszkodzeniu uległo oprogramowanie sterujące.

     W tej sytuacji zalecana jest ponowna instalacja oprogramowania sterującego.

     Sytuacja spotykana niezwykle rzadko, ale należy ją brać pod uwagę zwłaszcza w przypadku oprogramowania Mach3.

2. Uszkodzeniu uległ plik konfiguracyjny oprogramowania sterującego.

     W tej sytuacji zalecana jest ponowna instalacja oprogramowania sterującego i jego ręczna konfiguracja. Sytuacja spotykana rzadko, ale należy ją brać pod uwagę zwłaszcza w przypadku oprogramowania Mach3.

3. Oprogramowanie sterujące popełni błąd podczas procesu generowania trajektorii ruchu.

4. W oprogramowaniu sterującym zainstalowano nieznane pluginy lub pakiety zmieniające język.

     Sytuacja dotyczy Mach3.

5. W przypadku kontrolera CSMIO/IP-A występują problemy z :

   a)  sprzężeniem zwrotnym,

   b) serwonapędem (servo driver + serwomotor),

   c) strojeniem regulatora PID pozycji kontrolera,

   d) strojeniem regulatora PID prędkości serwonapędu.

6. Występują silne zakłócenia transmisji sieciowej prowadzące do wyczerpania bufora danych kontrolera, co może prowadzić do szarpanej pracy maszyny.

Więcej na ten temat opisano w tym artykule: https://www.cs-lab.eu/co-powoduje-problemy-z-polaczeniem-sieciowym-mach4-simcnc/

7. Karta sieciowa komputera lub sam komputer posiada włączone tryby oszczędności energii wypływające na stabilność połączenia sieciowego.

Więcej na ten temat opisano w tym artykule: https://www.cs-lab.eu/co-powoduje-problemy-z-polaczeniem-sieciowym-mach4-simcnc/

8. Do  zasilania kontrolera ruchu użyto zasilacza niskiej jakości, nie mogącego pracować w warunkach przemysłowych.

9. Brak wsparcia dla niektórych (przeważnie mało używanych) funkcji oprogramowania sterującego ze strony kontrolera ruchu.

      Sytuacja spotykana w przypadku Mach3 i Mach4 gdzie z powodu zastosowanych w nich specyficznych rozwiązań,  nigdy lub w najbliższej przyszłości kontroler ruchu nie uzyska dla tych funkcji wsparcia.

      Mach3 – Nie zaleca się używanie komendy G31 w przypadku wersji Mach3 nowszych 03.043.044.

      W wersjach starszych dopuszczalne jest tylko używanie G31 z poziomu makr.

      Mach4 – Oprogramowanie to jest ciągle unowocześniane jak i plugin CS-LAB dlatego sytuacja może się zmieniać dynamicznie.

      SimCNC – W przypadku tego oprogramowania sterującego nie spotyka się tego problemu, ponieważ oprogramowanie sterujące jak i układowe kontrolera ruchu jest tworzone przez zespół tych samych programistów.

10. Uszkodzeniu uległ kontroler ruchu CSMIO/IP-S lub CSMIO-A.

      Sytuacja teoretycznie możliwa i z tego powodu powinna być rozważana jako ostatnia.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?