Tagi:   #   #

Poprawna konfiguracja program Mach3 i plugin w celu kontrolowania VFD.

Aby program Mach3 mógł w pełni kontrolować VFD konfiguracje programu Mach3 i plugin trzeba przeprowadzić w dwóch etapach.

Etap 1 )  Konfiguracja wyjść przekaźnikowych CSMIO/IP-M

 a) Konfigurację rozpoczynamy od wyboru dla komend „M3” i „M4” wirtualnych wyjść  „Output#” 

1

Ja wybrałem „Output#1” i „Output#2” , dla wrzecion które nie posiadają wstecznych obrotów możemy wybrać dwukrotnie  „Output#1”. W takim wypadku w dalszych krokach należy pominąć wszelkie konfigurację przeznaczone dla  „Output#2”.

b) Następnie przydzielamy Port i Pin  dla wirtualnych wyjść   „Output#1” i „Output#2”.

2

Jak widać na powyższym zdjęciu wybrałem „Pin” 4 i 5, mój wybór nie jest przypadkowy, otóż „Piny” te w kontrolerze CSMIO/IP-M są odpowiedzialne za sterownie przekaźnikami nr.1 i nr.2 (Uwaga, dopuszczalne parametry pracy przekaźników to 100mA i 30V DC). 

2,1

Wyprowadzenia przekaźników nr.1 i nr.2 obsadzono na 12 , 13 i 25 zacisku śrubowym zielonej listy przyłączeniowej opisanej jako „STEP & DIGITAL OUTPUTS”

2,2

W tym momencie gdy wpiszemy w linie MDI „M3” i wciśniemy enter przekaźnik nr.1 zamknie obwód elektryczny między zaciskami śrubowymi 12 i 25. Z kolei w zakładce „PlugIn Control\CSMIO_IP plugin\Digital IO” i zakładce „Diagnostics (Alt-7)” dostrzeżemy aktywne diody „Output 1” (wirtualne wyjście programu Mach3) i „Digital outputs nr.4” (wyjście cyfrowe sterujące przekaźnikiem nr.1) . 

2,3

 Analogicznie jeśli wpiszemy w linie MDI „M4” i wciśniemy enter przekaźnik nr.2 zamknie obwód elektryczny między zaciskami śrubowymi 13 i 25. Z kolei w zakładce „PlugIn Control\CSMIO_IP plugin\Digital IO” i zakładce „Diagnostics (Alt-7)” dostrzeżemy aktywne diody „Output 2” (wirtualne wyjście programu Mach3) i „Digital outputs nr.5” (wyjście cyfrowe sterujące przekaźnikiem nr.2).

2,4

Etap 2 ) Konfiguracja wyjścia analogowego 0-10V  CSMIO/IP-M

a) W pierwszej kolejności musimy dokonać niezbędnych zmian w zakładce  „Spindle Setup”

4

Zmian trzeba dokonać w dwóch ramkach tak jak to pokazano na zdjęciu. Proszę zwrócić szczególna uwagę na ramkę „Motor Control” otóż do prawidłowego działania wyjścia analogowego  musi być zaznaczona tylko na szaro funkcja „Step/Dir Motor”

Aby tego dokonać trzeba powtórzyć następujące kroki: 
– zaznaczamy funkcję „Use Spindle Motor Output”

– zaznaczamy funkcję „Step/Dir Motor”

– odznaczamy funkcję „Use Spindle Motor Output”

 

b) Następnym krokiem jest konfiguracja odpowiednich opcji plugin w zakładce „Spindle”. 

5

Proszę zwróć szczególna uwagę na numer wybranego wyjścia analogowego w opcji „Select analog output” gdyż numer wybranego wyjścia analogowego trzeba uwzględnić podczas wykonywania połączeń elektrycznych.

7

Wyprowadzenia wyjść analogowych obsadzono na 1 i 6 zacisku śrubowym zielonej listy przyłączeniowej opisanej jako „ANALOG I/O”.

8

c) Musimy także pamiętać o prawidłowym podaniu zakresu obrotów dla wrzeciona w oknie „Spindle Pulleys”.

6

Jest to ważna czynność ze względu na to że wartość „Max Speed” odpowiada za wyskalowanie napięcia na wyjściu analogowym. Jak widać na zdjęciu „Max Speed” ma wartość 8000obr/min a wyjście analogowe może osiągnąć maksymalnie 10V. W tym wypadku każde kolejne podniesienie prędkości obrotowej wrzeciona o 800obr/min będzie powodowało wzrost napięcia na wyjściu analogowym  o 1V.

W tym momencie  gdy wpiszemy w linie MDI „M3 S8000” i wciśniemy enter wrzeciono osiągnie maksymalne obroty (8000obr/min) a w zakładce „PlugIn Control\CSMIO_IP plugin\Analog IO” w ramce „Analog outputs” wskaźnik poziomu napięcia na wyjściu analogowym wskaże 10V (mowa tu o wyjścia analogowe które wcześniej wybraliśmy podczas konfiguracji plugin).

9

Na koniec – Poglądowy schemat budowy wyjść cyfrowych i przekażnikowych CSMIO/IP-M

wyjścia cyfrowe i przekaznikowe

[W.T.]

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?