Tagi:   #   #   #

Do niedawna każdy, kto chciał uruchomić funkcję THC w swojej przecinarce plazmowej CNC musiał się zaopatrzyć w ) i podłączyć go do kontrolera ruchu za pomocą sygnałów cyfrowych „THC Up” ,  „THC Down” i „THC On”. Obecnie na rynku jest klika modeli modułów THC których działanie jest zadowalające a instalacja nie sprawia zbyt dużych problemów.  

Mimo tego bardzo często otrzymujemy zapytania od naszych klientów, czy możemy im polecić moduł THC kompatybilny z kontrolerami CSMIO/IP. Aby zaoszczędzimy naszym klientom czasu, kłopotów a przede wszystkim pieniędzy – umieszczono w plugin funkcję „THC Analog”. Funkcja ta w pełni zastępuje zewnętrzny moduł THC i jest zintegrowana z programem Mach3. Używanie funkcji „THC Analog” dla operatora praktycznie nie różni się niczym od używania oryginalnej funkcji THC programu Mach3 z zewnętrznym modułem THC.

Dla mniej wtajemniczonych wyjaśniam że funkcji „THC Analog” to funkcja która podczas pracy przecinarki plazmowej ma za zadanie porównywać  napięcia na dwóch wybranych wejściach analogowych kontrolera CSMIO/IP. W zależności od wyniku porównania funkcja ta decyduje czy unosić lub opuszczać oś Z tak aby palnik plazmowy utrzymywał optymalną wysokość nad materiałem.

I. Podstawowe sygnały dla funkcji „THC Analog”.

 Działanie funkcji „THC Analog” opiera się głownie na  dwóch wejściach analogowych 0-10V, jednym wejściu i wyjściu cyfrowym 24V kontrolera CSMIO/IP.

1. Pierwsze wejście analogowe 0-10V służy do podłączenia sygnału analogowego agregatu przecinarki plazmowej. Sygnał ten odzwierciedla aktualne napięcie łuku elektrycznego. Aby funkcja „THC Analog” charakteryzowała się  dużą czułością i precyzja dziania sygnał analogowy 0-10V agregatu przecinarki plazmowej musi się zmieniać w możliwie jak największym zakresie napięć 0-10V.

UWAGA !!!

Sygnał analogowym 0-10V pochodzący z agregatu przecinarki plazmowej musi być przez nią odpowiednio odfiltrowany i zabezpieczony przed przepięciami, tak aby na wejściu analogowym 0-10V kontrolera CSMIO/IP nie pojawiło się napięcie wyższe niż 10V.

Zabrania się kategorycznie podłączania do wejść analogowych 0-10V kontrolera CSMIO/IP bezpośrednio lub poprzez dzielnik rezystorowy  napięcia łuku elektrycznego palnika plazmowego.

Nie przestrzeganie powyższych zastrzeżenia doprowadzi do uszkodzenia kontrolera ruchu CSMIO/IP i tym samym utratę gwarancji.

2. Drugie wejście analogowe 0-10V służy do podłączenia potencjometru którym będziemy ustalali wysokość zadaną palnika nad materiałem. Potencjometr należy umieścić na panelu operatora w łatwo dostępnym miejscu tak aby można było szybko wykonać korektę.

3. Wejście cyfrowe 24V służy do podłączenia sygnału „THC On”. Sygnał „THC On” potwierdza obecności łuku elektrycznego palnika plazmowego.

4. Wyjście cyfrowe 24V służące do podłączenia sygnału „Cutting”. Sygnał „Cutting” jest aktywowany komendą M3 i ma za zadanie włączyć łuk elektryczny palnika plazmowego.

Sprawdź również: sterowniki CNC

II.   Dodatkowe sygnały dla funkcja „THC Analog” .

Jak już wiecie funkcji „THC Analog” do ustalania położenia osi Z używa dwóch sygnałów analogowych, w związku z tym dalsze używanie sygnałów cyfrowych „THC Up” i „THC Down” mogło by się wydać zbędne. My jednak wykorzystaliśmy te sygnały do ewentualnego podłączenia dwóch przycisków, za pomocą których będziemy mogli przejąć chwilowo kontrolę nad działaniem funkcji „THC Analog”. Daje to nam możliwość opuszczenia lub podniesienia palnika w celu np. uniknięcia kolizji. W momencie zwolnienia któregoś z przycisków funkcja „THC Analog” ustawia palnik na wysokości zadanej przez potencjometr.

III. Opcje funkcji „THC Analog”.

„Swap Up/Down” – Funkcja ta pozwala zmienić kierunek osi Z w przypadku gdy sygnał analogowy agregatu plazmowego przyjmuje odwrotne wartości (0V to 10V a  10V to 0V).

„Potentiometer input” – Pole w którym należy wybrać wejście analogowe 0-10V kontrolera CSMIO/IP do którego został podłączony potencjometr ustalający wysokość zadaną palnika nad materiałem.

„Plasma input” –  Pole w którym należy wybrać wejście analogowe 0-10V kontrolera CSMIO/IP do którego zostało podłączony sygnał analogowy agregatu przecinarki plazmowej.

„Deadband” – Parametr ten jest wartością histerezy dla sygnału analogowego agregatu przecinarki plazmowej. W obrębie histerezy oś Z nie wykonuje żądnych ruchów. Stosowanie tego parametru ma na celu przedłużenie żywotności układu przeniesienia napędu osi Z.

IV. Instalacja elektryczna, konfiguracja programu Mach3 i plugin.

 Otwórz większy schemat w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

Kliknij na obrazek, aby powiększyć »

THC połączenia i konfigóracja

UWAGA !!!      

W przypadku gdy korzystamy z funkcji „THC Analog” nie należy włączać opcji „Allow THC UP/DOWN Control”. Opcja ta powoduję ciągłe sterowania wysokością palnika plazmowego co jest nie dopuszczalne w przypadku używania funkcji „THC Analog”.

V. Wstępna nastawa potencjometru wysokości zadanej palnika nad materiałem.

Po wykonaniu połączeń elektrycznych, konfiguracji programu Mach3 i plugin tak jak to pokazano na powyższym schemacie przed rozpoczęciem pracy na przecinarce plazmowej CNC zaleca się wstępnie ustawić potencjometr wysokości palnika nad materiałem. Czynność tą trzeba przeprowadzić aby funkcja „THC Analog” podczas pierwszego uruchomienia (nim operator maszyny zdąży właściwie skorygować wysokość palnika potencjometrem) nie uniosła lub opuściła zbytnio palnika doprowadzając do zgaszenia łuku elektrycznego lub kolizji palnika z materiałem.

Aby wstępnie ustawić potencjometr wysokości palnika należy:

  • W trybie manualnym ustawić palnik  na wysokości umożliwiającej prawidłowe ciecie.
  • Otworzyć okno „PlugIn Control\CSMIO_IP plugin\Analog IO”
  • Rozpocząć wycinanie przykładowego gcodu z wyłączoną funkcją THC w programie Mach3.
  • Potencjometrem wysokości palnika jak najdokładniej wyrównać napięcia na wejściach analogowy tak jak to pokazano na poniższym szkicu.

Wejścia analogowe

Zabieg ten polecam powtarzać mało doświadczonym operatorom także podczas drastycznych zmiany grubości materiału lub prędkości cięcia gdyż ma to bezpośredni wpływ na napięcie łuku elektrycznego palnika plazmowego a co za tym idzie na działanie funkcji „THC Analog”.

VI. Końcowa konfiguracja.

Ostatnimi czynnościami które musimy wykonać aby funkcji „THC Analog” była gotowa do działania jest włączenie opcjiTHC i skonfigurowanie wartości „THC speed” ,  „THC Max”, „THC Min” na głównym panelu programu Mach3.

THC ustawienia

VII. Pierwsze cięcie (z użyciem funkcji „THC Analog”).

W obecnej chwili pozostaje nam tylko załadowanie odpowiednio przygotowanego g-kodu i wciśniecie przycisku „Cycle Start”. Gdy program Mach3 w uruchomionym g-kodzie napotka komendę M3 zatrzyma się uaktywni sygnał „Cutting” (włączenie łuku elektrycznego palnika plazmowego)  i będzie oczekiwał na pojawienie się sygnału „THC On” (potwierdzenie obecności łuku elektrycznego palnika plazmowego). Po pojawieniu się sygnału „THC On” program Mach3 wznowi pracę a funkcja „THC Analog” ustawi zadaną przez potencjometr wysokość palnika nad materiałem.

VIII. Algorytm działania funkcji „THC Analog”

Kliknij na obrazek, aby powiększyć »

Przebieg logiczny 3

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?