Schemat ukazujący podłączenie sygnałów: Driver enable, Fault reset, Ready, (…) drivera Kinco serii CD2.

  Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

[Źródło:]  Opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CNC CSMIO