Tagi:   #   #   #   #

Niejednokrotnie w bardziej zaawansowane konstrukcjach obrabiarek, czy modernizacjach zachodzi potrzeba sterowania maszyną za pomocą przycisków start-stop-pauza z panelu operatora. Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku serii sterowników CSMI/IP zrealizować takie sterowanie. Do realizacji tej funkcjonalności będą nam potrzebna trzy przyciski (przełączniki mono stabilne, najlepiej przemysłowe) i trzy wolne wejścia cyfrowe w sterowniku CSMIO/IP. Podczas podłączania przycisków można się sugerować przykładowym schematem podłączenia krańcówek elektrycznych (opis i schemat dostępny w instrukcji sterowników CSMIO/IP), dlatego że zasada ich działania jest identyczna.

[Poglądowy schemat połączeń elektrycznych przycisków start – stop – pauza.]

Jak widać na schemacie do podłączenia użyliśmy wyprowadzeń nr. 6, 7, 8, 18, 19, 20 zielonej listwy przyłączeniowej, czy też złącza DSUB-25, gdy zajrzymy do instrukcji CSMIO/IP-S zobaczymy, że numeracja ta odpowiada kolejno wejściom sterownika:

Knfiguracja START STOP ANg

Po wykonaniu w taki sposób połączeń przechodzimy do programu „Mach3 / PlugIn Control / CSMIO_IP plugin / Digital IO” i po kolei wciskamy przyciski START PAUZA STOP, w tym momencie powinny się zapalić kolejno diody sygnalizujące stan wejść numer  24, 25 i 26. Gdy wszystko przebiegło pomyślnie i diody sygnalizujące reagują na wciskanie przycisków to przechodzimy do „Config / Ports and Pins / Input Signals” i wyszukujemy z listy pozycji „OEM Trig” i wypełniamy tak 3 kolejne wejścia (do dyspozycji mam aż 15 wejść „OEM Trig”).

Knfiguracja START STOP

Idąc dalej musimy odwiedzić stronę twórcy programu Mach3 http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons na tej stronie odnajdziemy kod przycisków,  które chcemy skonfigurować.

Nas oczywiście interesują tylko 3 kody, ale dla ciekawskich podpowiem, że w taki sposób można sterować także wieloma innymi funkcjami, co widać w tabeli z powyższego linku.

Konfiguracja START STOP 2

Następnie przechodzimy do Config / System Hotkeys i wypełniamy ją w taki sposób:

Knfiguracja START STOP 3

Zatwierdzamy i od tego momentu cieszymy się działającymi przyciskami na panelu operatorski, dokładnie tak samo jakbyśmy klikali myszką przyciski wyświetlane na panelu programu Mach3.

(WT) 2013-09-06

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?