Serwonapędy Delta Electronics cechują się bardzo wysoką dokładnością pozycjonowania – nawet do 1 280 000 impulsów/obrót, szeroką gamę możliwości sterowania (w tym także sieć CANopen), jak również niezwykle wygodne funkcje autodostrajania czy niwelowania drgań.