Tagi:   #   #   #   #   #   #

SimCNC wspiera laser na trzy sposoby (wyjścia synchroniczne):

 

1. Grawerowanie za pomocą wbudowanego w simCNC oprogramowania CAM – w tym wariancie zamiast pliku gcode należy wczytać zdjęcie.

Po wczytaniu zdjęcia ukazuje się interfejs wbudowanego oprogramowania mini CAM:

Wbudowane oprogramowanie CAM wykorzystuje trzy (3) tryby pracy, widoczne w czerwonej ramce powyżej.
Każdy z tych trybów wykorzystuje wyjście analogowe 0-10V.
Istnieje nawet możliwość wyskalowania mocy lasera względem napięcia.

Po naciśnięciu przycisku „OK” simCNC wygeneruje mapę mocy dla lasera i gcode poruszający głowicą.

 

2. Grawerowanie za pomocą komendy „S” (z poziomu gcode) i zewnętrznego oprogramowania CAM.

Jako przykładowe oprogramowanie możemy polecić oprogramowanie VCarve Pro. Dla tego oprogramowania stworzyliśmy postprocesor i dwa makra M13 i M15 https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2021/11/simcnc_laser.zip 
Makra należy dodać do simCNC, aby mógł on uaktywnić tryb sterowania analogowego laserem. Makra te są wywoływane automatycznie z poziomu gcode, wiec poza ich dodaniem do folderu „scripts” własnego profilu nie trzeba robić nic innego. Jak już wspominano laser jest sterowany za pomocą analogowego sygnału 0-10V, co wymaga skonfigurowania numeru wyjścia analogowego w ustawieniach simCNC zakładka „Specialne we/wy”. Mowa tu o opcji „Laser Analog”, gdzie mamy do wyboru dwa wyjścia analogowe 0-10V (czytaj więcej w dziale Postprocesory >>).

Makro M13 włącza tryb lasera (umieść na początku gcode), a makro M15 wyłącza tryb lasera (umieść na końcu gcode). Sterowanie mocą odbywa się za pomocą komendy „S” z poziomu gcode, gdzie komenda S0 oznacza 0% mocy a komenda S100 100% mocy. Zmiana mocy lasera za pomocą komendy „S” jest synchroniczna z trajektorią i może odbywać się z bardzo wysoką częstotliwością. W tym trybie, tak samo jak w poprzednim, do sterowania mocą lasera używa się wyjścia analogowego 0-10V ( 1% = 0.1V).

 

3. Za pomocą komend „M62 Px” i „M63 Px” (z poziomu gcode), czyli za pomocą 24V wyjść cyfrowych synchronicznych z trajektorią ruchu.

Komenda M62 P0 włącza synchroniczne wyjście numer 0 a komenda M63 P0 je wyłącza. Poniżej przykład konfiguracji wyjścia cyfrowego numer 7 jako wyjścia synchronicznego numer 0.

Wszystkie zawarte powyżej informacje zostaną szerzej omówione w osobnej instrukcji.

 

[Źródło:] Schemat został opracowany przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CSMIO
w oparciu o dokumentacje dostępne na naszej stronie oraz dokumentacje wymienionych urządzeń

 

 

 

 

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?