simCNC Changelog

3.401:

Udoskonalenia i poprawki zgłoszonych błędów:

0000193: Zmiana domyślnej czcionki w edytorze makr na czcionkę o stałej szerokości
0000148: Zabezpieczenie przed utratą sygnału enkodera – CSMIO/IP-A
0000186: Wizualizacja bazowania – punkt zadziałania krańcówki względem indeksu enkodera
0000185: Sygnały sond do zakładki diagnostyki w domyślnych ekranach
0000184: Blokada komunikatów błędów, gdy otwarte okno konfiguracji
0000183: Informacja o aktualnym stanie osi przy komunikacie błędów bazowania
0000182: Po aktualizacji firmware, występował błąd połączenia z CSMIO/IP
0000181: Wyszarzanie lineEdit od softlimitu, gdy softlimit jest wyłączony dla osi
0000180: Konfiguracja PID w menu konfiguracji (CSMIO/IP-A)
0000050: Zespolenie plików ekranu z profilem maszyny
0000178: Wartość optymalizacji XYZ/ABC dodana do parametrów maszynowych

3.400:

  • Napisany od nowa moduł obsługi wycinarek plazmowych i automatycznej kontroli wysokości palnika (THC)
  • Uproszczona i poprawiona konfiguracja planera ruchu
  • Poprawki i usprawnienia w obróbce cztero-osiowej i z użyciem osi stycznej

Oraz poprawki zgłoszonych błędów:

0000061: Poprawki w zapisie (css) plików nowo tworzonego ekranu
0000062: Po załadowaniu dużego pliku ładowanie mniejszego trwa zbyt długo
0000069: Niezrozumiały opis przycisku w oknie wyboru ekranu
0000073: Gdy kopiujemy ekran z domyślnego to nie przenoszą się plik css
0000084: Zaokrąglanie offsetu roboczego (np. G54)
0000085: Problem z Gui – znaki „:” i „/”
0000094: lista wywołanych komend z MDI
0000098: Edytor ekranów – problem z cofaniem zmian.
0000099: Oś nie zatrzymuje się gdy naciśniemy przycisk stop (ruch wywołany funkcją d.moveToPosition())
0000103: Okno z ostrzeżeniem o wartości kątów CV i noża stycznego.
0000104: Funkcja Python wskazująca czy gcode jest załadowany.
0000105: Załączenie osi stycznej nie powoduje przeliczenia wartości „Podnoszenie od kąta”
0000106: Błędne opisy parametrów w oknie „planer ruchu”.
0000107: Niepotrzebny komunikat od noża stycznego gdy simCNC nie połączony.
0000109: Parametr „Offset bazowania” (CSMIO/IP-S) napęd slave na osi może poruszać się z inną prędkością niż master.
0000110
: Brak znacznika kierunku ustawienia noża stycznego.

0000112: Błąd w algorytmie pojawiania się komunikatu prawidłowych wartości dla noża stycznego.
0000113: Problem ze wskazaniem sygnałów krańcówek, które już nie są skonfigurowane.
0000114: Problem z funkcją „Smart Limits”, nie działa poprawnie na osiach X, Y
0000118: Zabezpieczenie edytora ekranu hasłem.
0000121: Brak możliwości zmiany koloru gcode w oknie edytora.
0000123: Komenda G04 – brak możliwości podania parametru maszynowego w argumencie (np. G04 P#101)
0000124: Ponowienie połączenia w simCNC
0000126: Problemy z pojawianiem się błędów epid gdy załączony jest nóż styczny.
0000129: Rozłączeni się sterownika i assert gdy użyjemy zbyt niskiej rozdzielczości kroku MPG.
0000141: simCNC przy wznawianiu gcode zmienia offset długości narzędzia jeśli w kolejnej linii była zmiana offsetu. 0000142: Gdy wznawiamy gcode od pierwszej linii cyklu wiercenia to oś Z nie zostaje uniesiona do bezpiecznej.
0000143: Dodać szerszy opis komunikat błędu w przypadku niezgodnych parametrów łuków
0000145: Funkcja Python nie ostrzega o braku argumentu
0000146: Niespójne zachowanie się simCNC 3.307 i 3.308 w kwestii M62 i M63
0000147: Zmiana nazw czynności dla wrzeciona przy zatrzymaniu trajektorii i uruchomieniu
0000149: Poprawka właściwości DRO „Posuw”
0000150: Input „Axis … abs position” nie odświeża teksu widgetu na ekranie
0000156: funkcja d.executeProbing – problem z parametrem
0000162: Problem z nożem stycznym – nie zwalnia na wielomianowym segmencie łączącym
0000165: „Font Selection” w edytorze GUI – nie pokazuje poprawnie aktualnie ustawionej czcionki

3.201 

  • G28/G30 nieprawidłowe zachowanie gdy maszyna była już na pozycji G28
  • poprawka w obliczaniu czasu wykonania obróbki dla niektórych plików

3.124

  • (simCNC) Poprawka – probing z załączoną osią obrotową
  • (simCNC) Poprawka – obliczanie dystansu potrzebnego na rozpędzenie w czasie grawerowania laserem
  • (simCNC) Poprawka – tester ścieżki
  • (simCNC) wielowątkowe wczytywanie gkodu
  • (simCNC) Poprawka – wyświetlanie OpenGL