CSMIO-MPG jest modułem do obsługi MPG (JOG) do ręcznej manipulacji osiami. CSMIO-MPG umożliwia rozbudowanie 6-osiowego sterowania CSMIO/IP o funkcję ręcznego manipulatora MPG .