Licencja wieczysta na oprogramowanie simCNC to nowatorskie oprogramowanie sterujące do maszyn CNC, współpracujące z serią kontrolerów CSMIO/IP.