MODEL: IHA3808-102G-2500ABZ1-5L. Obrotowy enkoder inkrementalny z otworem przelotowym o średnicy 8 mm i rozdzielczości 10 0000 impulsów (z uwzględnieniem wszystkich czterech zboczy).