Manipulator MPG model ISMM2080. Przyciski E-Stop i Enable. Dzięki użyciu ręcznego manipulatora możliwe jest precyzyjne sterowanie maksymalnie 6 osiami bez konieczności sterowania ruchem z oprogramowania CNC.