Błąd E-PID powstaje na skutek znacznej różnicy pomiędzy pozycją zadaną oprogramowania sterującego, a pozycją rzeczywistą kontrolera.