Połączenie sterownika CSMIO/IP-S oraz VFD „YL620series” z oprogramowaniem sterującym Mach3.