Praktyczne zastosowanie odbiornika linii różnicowej – konwersja napięcia sygnału Index (5V TTL na OC 24V).