Archiwa tagu: MACH4

Połączenie CSMIO/IP-A z napędem CD1-A INFRANOR (Mach4, simCNC)

Schemat połączenia kontrolera CSMIO/IP-A z napędem CD1-A INFRANOR oraz programami simCNC i Mach4.

1. Połączenie kontrolera CSMIO/IP-A z napędem CD1-A INFRANOR oraz oprogramowaniem simCNC

Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

 

2. Połączenie kontrolera CSMIO/IP-A z napędem CD1-A INFRANOR oraz oprogramowaniem Mach4

  Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

 

[Źródło:]  Opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CSMIO

 

 

 

7 stycznia 2021

Połączenie i konfiguracja CSMIO/IP-S, simDrive Servo 400W, 750W (Mach3, Mach4, simCNC)

Schemat połączenia kontrolera CSMIO/IP-S, serwonapędów simDrive (400V, 750V) z programami Mach3, Mach4, simCNC

1. Połączenie i konfiguracja CSMIO/IP-S z serwonapędami simDrive oraz oprogramowaniem simCNC

Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

2. Połączenie i konfiguracja CSMIO/IP-S z serwonapędami simDrive oraz oprogramowaniem Mach3 

 Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

 

3. Połączenie i konfiguracja CSMIO/IP-S z serwonapędami simDrive oraz oprogramowaniem Mach4

  Otwórz w formacie PDF, aby zobaczyć szczegóły

 

[Źródło:]  Opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CSMIO

7 lipca 2020

Co powoduje problemy z połączeniem sieciowym [Mach4, simCNC]?

W przypadku problemu z utratą połączenia sieciowego z kontrolerem ruchu CSMIO/IP zastosuj się do poniższej listy, zachowując kolejność:

 • Jeśli używasz połączenia WiFi to zrezygnuj z niego i zastąp je połączeniem kablowym. Połączenie WiFi jest zbyt mało stabilne aby można go używać.
 • Wyłącz tryb oszczędności energii karty sieciowej.
 • W ustawieniach systemu operacyjnego aktywuj plan zasilania, gwarantujący najwyższą wydajność jednostki PC.
 • Sprawdź, czy w systemie operacyjnym nie są uruchomione aplikacje, zarządzające oszczędnością energii, wyłącz je lub skonfiguruj tak, aby nie ograniczały wydajności jednostki PC.
 • Wyłącz lub skonfiguruj oprogramowanie antywirusowe, aby nie blokowało połączenia sieciowego.
 • Sprawdź, czy kabel sieciowy nie przebiega obok źródła silnych zakłóceń, w razie potrzeby zmień jego ułożenie.
 • W razie potrzeby wymień przewód sieciowy na inny w ramach testu.
 • Użyj innego zasilacza 24V DC o dobrej jakości.
 • Jeśli używasz rutera lub switcha zrezygnuj z niego w ramach testu i zastosuj połączenie bezpośrednie (IP: 10.1.1.1 i  Mask :255.255.255.0).
 • Wyślij numer seryjnym kontrolera do wsparcia technicznego CS-LAB, aby ustalić czy twój kontroler jest aktualny sprzętowo.
 • W ostateczności zmień komputer na inny w ramach testu.

Wszystkie powyższe czynności są bardzo ważne i wpływają bezpośrednio na stabilność połączenia sieciowego. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej problemy z połączeniem sieciowym są powodowane przez algorytmy oszczędności energii w laptopach.

Przydatnym narzędziem, o którym należy wspomnieć może być okno diagnostyczne połączenia sieciowego. Okno to zawiera wszystkie potrzebne parametry do oceny jakości połączenia sieciowego.

[Źródło:]  Opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników sterowników CSMIO

18 maja 2020

Mach4 – Odczyt wejść analogowych CSMIO/IP. Kontrola wartości RRO

Obecna wersje plugin umożliwia wykorzystanie tylko dwóch wejść analogowych (dwóch potencjometrów) do sterowania wartości FRO i SRO. Jeśli chciałbyś kontrolować po przez wejście analogowe inną wartość w Mach4, pokażemy ci, jak to zrobić na przykładzie wartości RRO. Obsługę dodatkowego wejścia analogowego najprościej zrealizować poprzez makro, a dokładnie poprzez makro PLC będące częścią ekranu Mach4. Makro to jest wykonywane z częstotliwością 50ms, co zapewnia bardzo szybką reakcje. Jeśli nie wiesz, czym jest skrypt PLC zapoznaj się z działem „3.2.3 PLC Script” instrukcji znajdującej się na tej stronie:
 https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2014/05/Mach4%20Scripting%20Manual.pdf

 1. W głównym oknie programu Mach4 klikamy kolejno na:
 • opcje „Operator”
 • opcje „Edit Screen”

Po wykonaniu powyższych kroków, program Mach4 przejdzie w tryb edycji ekranu.

 

2. W oknie edytora ekranu Mach4 klikamy kolejno na:

 • opcje „wxRout” (w przypadku tokarki „wxLathe”)
 • przycisk „Events” (kartka papieru z błyskawicą)
 • pole „PLC Script” (aby podświetlić kolejny przycisk)
 • przycisk z trzema kropkami.

Po wykonaniu powyższych kroków ukaże się okno edytora skryptów LUA a w tym oknie będziemy mogli zobaczyć kod skryptu PLC.

 

3. Przewijamy skrypt PLC do końca i odszukujemy wskazaną poniżej linię.

 

4. Ustaw kursor nad zaznaczoną linią i naciśnij klika razy „Enter”, aby zrobić nieco więcej miejsca na nasz kod.

 

Uwaga: Zgodnie z informacją zawartą w zaznaczonej linii, nie wolno nam umieszczać własnego kodu poniżej jej.

 

5. Następnie umieść w przygotowanym miejscu poniższy kod, zapisz makro i wyjdź z edytora ekranów.

 

local Analog_In_Reg = mc.mcRegGetHandle(inst, "CSMIO-IP/Analog Input 2")                                  
local Analog_In_Val = mc.mcRegGetValue(Analog_In_Reg)
local maxval = scr.GetProperty('slideRRO', 'Max Value')
local minval = scr.GetProperty('slideRRO', 'Min Value')
local RRO = Analog_In_Val / (10 / tonumber(maxval))
if (RRO < tonumber(minval)) then
 RRO = tonumber(minval);
end
if (RRO > tonumber(maxval)) then
 RRO = tonumber(maxval);
end
scr.SetProperty('slideRRO', 'Value', tostring(RRO));

Powyższy kod odczytuje wartość napięcia analogowego z wejścia numer 2, zamienia ją na wartość procentową i przekazuje do suwaka slideRRO. Zwróć uwagę, że powyższy kod sprawdza, czy wartość RRO nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości suwaka RRO.

Jeśli będziesz chciał odczytać napięcie dowolnego wejścia analogowego wystarczy, że z powyższego kodu użyjesz dwóch pierwszych linii :

local Analog_In_0_Reg = mc.mcRegGetHandle(inst, "CSMIO-IP/Analog Input 0")
local Analog_In_0_Val = mc.mcRegGetValue(Analog_In_0_Reg)
-- Analog in 0
local Analog_In_1_Reg = mc.mcRegGetHandle(inst, "CSMIO-IP/Analog Input 1")                     
local Analog_In_1_Val = mc.mcRegGetValue(Analog_In_1_Reg)
-- Analog in 1
local Analog_In_2_Reg = mc.mcRegGetHandle(inst, "CSMIO-IP/Analog Input 2")                       
local Analog_In_2_Val = mc.mcRegGetValue(Analog_In_2_Reg)
-- Analog in 2
local Analog_In_3_Reg = mc.mcRegGetHandle(inst, "CSMIO-IP/Analog Input 3")                        
local Analog_In_3_Val = mc.mcRegGetValue(Analog_In_3_Reg)
-- Analog in 3

Po wykonaniu powyższego kodu zmienne Analog_In_0_Val, Analog_In_1_Val, Analog_In_2_Val i Analog_In_3_Val będą przechowywały wartość napięcia wejść analogowych wyrażaną w woltach.

 

[Źródło:]  Opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CSMIO

30 maja 2019