Archiwa tagu: sterowniki CNC

Skanowanie powierzchni z użyciem kontrolerów CSMIO/IP i Mach3 (M40)

W przypadku kontrolerów CSMIO/IP procedura uruchomienia pomiaru wygląda nieco inaczej niż w oryginalnym rozwiązaniu wykorzystującym port LPT. Poniżej znajdziesz informacje, jak krok po kroku wykonać skanowanie powierzchni, czyli stworzyć siatkę punktów za pomocą sondy pomiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Mach3 i kontrolera CSMIO/IP.   

 1. W przypadku Mach3 i kontrolerów CSMIO/IP należy wywoływać komendę G31 tylko z poziomu makra.

Ten sposób pomiaru gwarantuje precyzję i bezpieczeństwo, ponieważ pomiar jest wykonywany autonomicznie przez kontroler CSMIO/IP.

Wywoływanie komendy G31 bezpośrednio z poziomu gcod może sprawiać problemy i nie należy tego robić.

2. Aby pomiar G31, wykonywany z poziomu makra, przebiegał bezproblemowo należy używać Mach3 w wersji od 03.043.022 do 03.043.044.

Użycie nowszej wersji może powodować problemy z synchronizacją koordynat kontrolera CSMIO/IP z Mach3.

Brak synchronizacji objawia się awaryjnym zatrzymaniem maszyny i wyświetleniem się komunikatu E-PID.

Mach3 od wersji  03.043.044 według naszych obserwacji posiadają problem z synchronizacją koordynat po wykonanym pomiarze.

 

3. Jak przygotować oprogramowanie Mach3 do pomiaru wysokości powierzchni?

 • Zainstaluj Mach3 w wersji 03.043.022 do 03.043.044.
 • Makro z załącznika umieść w odpowiednim folderze, w moim przypadku C:\Mach3\macros\Mach3Mill
 • Nadaj prawa administratora plikowi Mach3.exe (prawo klik na pliku Mach3.exe / Właściwości / Zgodność / Uruchom ten program jako administrator)

 

4. Jak wykonać pomiar wysokości powierzchni.

a) Wywołaj komendę M40.

Po wywołaniu tej komendy pojawi się okno proszące o nazwanie pliku. Nazwa, jakiej użyjesz jest bez znaczenia, ponieważ plugin CS-LAB zaraz po wykonaniu pierwszego pomiaru stworzy własny plik o nazwie „CSMIO_IP_PROBE.txt”

b) Stwórz gcod zawierający komendę „M310 P-30 Q300”

P – Z axis target position
Q – probing speed.

Poniżej fragment przykładowego gcod :

%

G0 X0 Y0 Z20

M310 P-30 Q300

G0 Z20

X20 Y0

M310 P-30 Q300

G0 Z20

X40 Y0

M310 P-30 Q300

G0 Z20

Poniżej znajdziesz plik z kompletnym przykładem:

Test M310    

M310

c) Uruchom gcod w Mach3, spowoduje to wykonanie serii pomiarów wysokości powierzchni.

d) Po wykonaniu gcod zajrzyj na dysk C, znajdziesz na nim wspominany już plik „CSMIO_IP_PROBE.txt”.

Jego zawartością jest zbiór punktów powstałych podczas wykonywania gcod.

 

0.00000,0.00000,2.14350

20.00000,0.00000,11.46950

40.00000,0.00000,11.14150

60.00000,0.00000,11.02900

80.00000,0.00000,14.36650

100.00000,0.00000,12.31550

100.00000,10.00000,15.03800

90.00000,10.00000,12.10750

80.00000,10.00000,10.81750

70.00000,10.00000,12.35100

60.00000,10.00000,9.72000

50.00000,10.00000,13.33700

40.00000,10.00000,15.77800

30.00000,10.00000,15.50700

20.00000,10.00000,13.72450

10.00000,10.00000,12.73850

0.00000,10.00000,12.76600

 

 

25 listopada 2021

Jak sprawdzić czy wyjścia step/dir sterownika CSMIO/IP są uszkodzone?

Test wyjścia step/dir w kontrolerach CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-M

Wyjścia (kanały) step/dir kontrolerów CSMIO/IP-M i CSMIO/IP-S zbudowano w oparciu o nadajniki linii różnicowej DS26LV31. Oznacza to, że te kontrolery generują różnicowy sygnał step/dir. Obecnie sygnały różnicowe są standardem przemysłowym, dzięki temu, że umożliwiają transmisję z wysoką częstotliwością, z jednoczesnym zachowaniem dużej odporności na zakłócenia.

Niestety z powodu nieznajomości specyfiki sygnałów różnicowych, niezachowania ostrożności i nawyków powstałych podczas podłączania sygnałów typu single-ended lub OC czasem dochodzi do uszkodzenia wyjść step/dir w kontrolerach naszej produkcji.

Aby tego uniknąć:

 • nie odłączaj i nie podłączaj sygnałów step/dir na włączonym zasilaniu kontrolera CSMIO/IP,
 • nie zwieraj ze sobą w żadnej kombinacji sygnałów „step+”, „step-”, „dir+” i „dir-”,
 • nie podłączaj sygnałów „step+”, „step-”, „dir+” i „dir-” do GND (0V), a także do żadnego innego potencjału.

Jeśli z roztargnienia lub pośpiechu wykonasz, którąś z powyższych czynności może dojść do uszkodzenia wyjścia step/dir i twoja maszyna zacznie się dziwnie zachowywać, co może objawiać się następująco:

 • oś nie porusza się – uszkodzony sygnał „step+” i „step-”,
 • oś porusza się, lecz gubi „kroki” – uszkodzony sygnał „step+” lub „step-”,
 • oś wykonuje tylko jeden krok w kierunku ujemnym i dodatnim – uszkodzony sygnał „dir+” i dir-”.

Aby dowiedzieć się, czy uszkodzeniu uległo wyjście step/dir kontrolera CSMIO/IP, można w domowych warunkach przeprowadzić prostą, a zarazem profesjonalną diagnostykę za pomocą jednej diody led i jednego rezystora.

Test wykonuje się w czterech krokach:

 1. Do wyjścia „step+” i „step-” podłącz diodę led z rezystorem z zakresu 180 do 540 ohm

 

 

Następnie wykonaj bardzo wolny ruch osią, abyś był w stanie dostrzec miganie diody. Jeśli świeci ona światłem ciągłym, zmniejsz ilość impulsów na mm, co obniży częstotliwość migana. Gdy zauważysz, że dioda led miga, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „step” zostało uszkodzone.

2. Zmień polaryzację i powtórz krok numer 1.

 

 

Gdy zauważysz, że dioda led miga, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „step” zostało uszkodzone.

3. Do wyjścia „dir+” i „dir-” podłącz diodę led z rezystorem z zakresu 180 do 540 ohm.

 

Następnie wykonaj kilka krótkich ruchów osią w kierunku dodatnim i ujemnym. Gdy dioda led będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku, ruchu osi, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „dir” zostało uszkodzone.

4. Zmień polaryzację i powtórz krok numer 3.

 

 

Gdy dioda led będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku ruchu osi, to dotarłeś do końca testu, co oznacza, że wyjście step/dir jest sprawne. Jeśli dioda led nie będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku ruchu osi, to wyjście dir zostało uszkodzone. Test należy powtórzyć w analogiczny sposób z pozostałymi kanałami step/dir.

21 września 2021