Prawie wszystkie maszyn CNC są wyposażona w centralny układy smarowania, który jak wszyscy wiedzą służy do rozprowadzaniu małych porcji oleju w wytyczone miejsca maszyny w stałych odstępach czasu.

ikon-rar   Makro dla układów automatycznego smarowania

O rodzajach systemów smarowania i ich zasadzie działania można by długo opowiadać, a to wydaje mi się zbędne. Twierdzę tak dlatego że większość naszych klientów modernizuje maszyny wyposażone już w fabryczny system smarowania lub buduje maszyny CNC i wyposaża je w układ smarowania własnego pomysłu. Jednak w obu tych przypadkach zachodzi potrzeba sterowania układem smarowania a dokładniej mówiąc pompą oleju. Sterowanie pompą oleju polega na włączaniu jej co pewien okres czasu na czas potrzebny do rozprowadzenie oleju w całym układzie smarowania.

Sterowanie pompą oleju możemy zrealizować za pomocą sterowników PLC lub prostych układów czasowych, jednak takie rozwiązanie komplikuje  konstrukcji maszyny lub nie potrzebnie generuje dodatkowe koszty.  W tym momencie z pomocą przychodzi nam program Mach3, który to posiada obsługę makr VB, mam tu na myśli macropump.m1s. Jest to makro które wykonuje się w ciągłej pętli, a co za tym idzie może działać niezauważenie w tle programu Mach3 np. sterując pompą oleju.

Do sterowania pompą oleju będzie nam potrzebne jedno wyjście cyfrowe kontrolera CSMIO/IP.

Ja wybrałem wyjście numer 0, oczywiście do sterowania pompa może posłużyć każde inne wyjście cyfrowe, trzeba tylko pamiętać o skonfigurowaniu jego numeru w macropump.m1s.

Wyjście cyfrowe kontrolera CSMIO/IP należy podłączyć do wyprowadzeń cewki przekaźnika który będzie załączał zasilanie pompy. W przypadku gdy cewka przekaźnika nie posiada diody eliminującej przepięcia należy ja podłączyć, sposób podłączenia diody jak i całego układu sterowania pompą pokazano na poniższych szkicach.

CSMIO-IP-S-A kolumna

Jak widać podłączenie pompy i przekaźnika jest proste i nie powinno nikomu sprawić najmniejszej trudności.

Na tym etapie mamy wykonaną instalację elektryczną i pozostaje nam tylko stworzenie makraVB które by sterowało wyjściem cyfrowym kontrolera CSMIO/IP. Poniżej przedstawiam zdjęcie gotowego makra.

smarowanie usa

Makro automatycznego smarowania swoje działanie opiera tylko na trzech zmiennych:

CurrentMs    – Bieżący czas odczytywany z funkcji GetTickCount( )

LastMs            – Czas wykonania ostatnio wybranego „Case”.

State               – Numer ostatnio wybranego „Case”

Gdy do wyżej wymienionych zmiennych dołączymy jeszcze dwie stałe to uzyskamy wszystkie potrzebne dane do stworzenia algorytmu sterowania pompą.

LubeTime        – Czas smarowania czyli czas przez jaki pompa powinna tłoczyć olej.

LubeWait        – Interwał smarowania czyli czas przez jaki pompa nie tłoczy oleju.

 

Zasada działanie makra polega na ciągłym pobieraniu  czasu z funkcji GetTickCount( ) i w warunkach „If” sprawdzaniu czy nadszedł czas aby rozpocząć smarowanie lub je zakończyć. Aby warunki „If” nie były sprawdzany w nie odpowiednim momencie umieszczone je w warunek wielokrotnego wyboru „Case”. Gdy uświadomimy sobie że makro działa w ciągłej pętli to po pewnym czasie dostrzeżemy że makro jest proste i niezawodne.

 pętla usa

Macropump, czyli plik macropump.m1s należy umieścić w folderze „C:\Mach3\macros\nazwa profilu, który używamy”, aby macropump mogło rozpocząć swoje działanie, musimy jeszcze tylko aktywować funkcję „Config\Generlal Config\Run Macro Pump” i zrestartować program Mach3.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?