Plugin CSMIO/IP – Changelog

Historia zmian w kolejnych wersjach oprogramowania 

Mach4 plugin 3.501 Beta

000404 – Usunięto błąd E-PID występujący podczas bazowania wrzeciona.

Mach4 plugin 3.500

Poprawki funkcji.

Mach4 plugin 3.412

Poprawki funkcji pozycjonowania wrzeciona.

simCNC 3.410 / Mach4 plugin 3.410 

0000024: Poprawki w diagnostyce połączenia sieciowego – informacja o czasie w przypadku zerwania połączenia
0000081: Mapowanie śruby Mach4
0000212: getAtributte(„axis…Referenced”) zwraca null do pierwszego bazowania
0000217: zbyt długa zwłoka po wywołaniu metody d.waitForZeroVelocity()
0000222: Automatyczne ponowne obliczanie granic softlimit w razie konieczności
0000231: Brak zabezpieczenia przed nadaniem „id” widgetu ze spacją
0000251: Tabela parametrów maszynowych – możliwość edycji bezpośrednio w tabeli
0000153: Błąd ‘IO Signal not assigned’ gdy oś X nie posiada przypisanego MotionKit
0000187: Poprawiony problem z wyświetlaniem granic softlimitu
0000191: Problem z odświeżaniem okna “Aktywne Akcje Python” – nie znika akcja utraty łuku (Plazma)
0000206: Brak opcji “Run script” w “Output: returnPressed” dla widgetu “LineEdit”
0000219: Poprawki d.executeGCodeList( ) i d.executeGCode( )
0000224: Poprawka w wyświetlaniu aktualnych stanów wyjść cyfrowych na ekranie simCNC
0000238: G10 i oś A – działa w radianach zamiast w stopniach
0000173: Zmiana profilu na nowo utworzony – nie resetuje konfiguracji sygnału ESTOP
0000188: Problem z wyświetlaniem długości narzędzia.
0000202: Problem z łukami przy przełączaniu jednostek z cali na metryczne
0000207: Problem z działaniami arytmetycznymi na parametrach maszynowych
0000215: Problem z prędkością osi np. osi Z gdy używamy osi niezależnej
0000221: Python nie czeka na zakończenie się funkcji ruchu i przeskakuje do następnej linii makra.
0000228: Pauzowanie pracy simCNC z ekranu nie generuje akcji “Trajectory Pause On” i “Trajectory Pause Off”
0000246: Dodana funkcja Smart Limits
0000179: Dodana funkcja JOG z wejść cyfrowych
0000189: Problem z obliczaniem czasu wykonywania gcode
0000204: Błąd w komunikacie dla G04 P…
0000250: Wyciek pamięć w simCNC 3.406
0000214: CSMIO/IP-A problemy z uruchomieniem autotuningu w wersji ‘alpha v3410’
0000120: Zawieszająca się aktualizacja modułów CANOpen, gdy podłączamy go na gorąco
0000248: Restartowanie się kontrolera CSMIO/IP-S 3410 ‘alpha’
0000264: Gui edytor – nie zapisuje się screen, jeżeli po edycji widgetu naciśnie się od razu wyłączenie edytora – X
0000262: Funkcja usuwająca komunikaty z ekranu simCNC
0000258: Błąd przypisania wartości do parametru maszynowego
0000256: Dodać możliwość używania parametru maszynowego jako numeru offsetu.
0000253: Błąd w przechwytywaniu klawiatury przy otwartym edytorze ekranów i edytorze skryptów
0000244: brak komunikatu przy braku uprawnień do modyfikacji pliku gcode
Ponadto:
• Dodana niemiecka wersja językowa simCNC
• Dodana obsługa pozycjonowania osi wrzeciona (Mach4)
• Refactoring i optymalizacja kodu simCNC oraz plugin Mach4
• Dodana metoda gui.widget.executeOutput
• Poprawka device.getLaserPowerCurve()
• Dodana metoda device.waitForTrajectoryFinished()
• Poprawka – device.enableMachine()
• Poprawka – potrójne wczytywanie ekranu po utracie połączenia i ponownym połączeniu
• Poprawka – podświetlanie wybranej linii w GCodeList
• Style css dla GCodeList
• Poprawka – G10 z osią obrotową

Uwagi:
• W wersji 3.410 oprócz wyżej wymienionych zmian i poprawek, zostały wykonane gruntowne porządki w kodach źródłowych. O ile w dłuższej perspektywie takie zabiegi mają pozytywny wpływ na stabilność i wydajność aplikacji, to niestety bezpośrednio po takich zmianach mogą wystąpić błędy w funkcjach, które wcześniej działały poprawnie. W związku z tym wszelkie uwagi o nieprawidłowościach są wyjątkowo mile widziane 🙂

 3.202 plugin dla simCNC (beta)

 • (simCNC) Dodane nowe opcje kontynuacji pliku od zadanej linii, program zwraca teraz uwagę na większą liczbę parametrów i wyświetla je w celu weryfikacji przez operatora.
 • (simCNC) Poprawka – spowolnienie GUI po zmianie FRO, w czasie zliczania czasu ścieżki
 • (simCNC) Poprawka – zliczanie ścieżki przy G28/G30 o zerowej długości
 • (simCNC) Poprawka – zwracanie wyjątku przez skrypt zakończony przez sys.exit(0)
 • (simCNC) – włączanie/wyłączanie zliczania czasu ścieżki
 • (simCNC) – tworzenie plików debugowych przy utracie połączenia
 • (simCNC) – kasowanie plików debugowych starszych niż 31 dni
 • (simCNC) – zabezpieczenie przed ujemnym krokiem joga

3.202 plugin dla Mach4 

 • (Mach4) dodana obsługa wyłączenia SRO/FRO M48 M49 (wymagana wersja Mach >= 4385)
 • (Mach4) IO z CSMIO-MPG udostępnione dla użytkownika
 • (Mach4) Poprawka – uwzględnianie flagi 'reverse’ dla przełożenia wrzeciona
 • (Mach4) nowe okno połączenia, dodane dynamiczne odświeżanie listy urządzeń
 • (Mach4) poprawka – ustawienia negacji sygnału STEP nie były zapisywane

3.200 (dotyczy Mach4)

 • Poprawiony moduł odpowiedzialny za komunikację
 • Zaktualizowany system operacyjny sterowników CSMIO/IP
 • Poprawiona funkcja ochrony sond pomiarowych
 • dodana funkcja sterowania prędkością JOG z wejść analogowych
 • Aktualizacja bibliotek wtyczki i kompilatora
 • Dostosowanie do najnowszej wersji SDK Mach4
 • Dodana szczegółowa diagnostyka komunikacji w oknie wtyczki
 • poprawki wydajności
 • poprawiona funkcja ustawienia domyślnego sterownika CSMIO/IP dla profilu
 • dodana opcja ponawiania połączenia w przypadku jego zerwania
 • poprawki w module zapisu konfiguracji XML wtyczki 
 • inne poprawki i usprawnienia

3.016

 • (Mach4) zabezpieczenie przed załączeniem MPG w trakcie bazowania osi
 • (CSMIO) Zmniejszona prędkość zjazdu z krańcówki podczas bazowania
 • (CSMIO) Błąd o nieznalezionym indeksie podczas bazowania po 1 zamiast 2 obrotów silnika
 • (Common) Ograniczenie obszaru zabronionego i ostrzegawczego indeksu odpowiednio do 20% i 30%
 • (simCNC) Ujednolicenie konfiguracji obszaru zabronionego i ostrzegawczego indeksu – wartość mnożona przez 2 (by wskazywała cały obszar przed i za indeksem) i wyświetlana w [%]
 • (simCNC) dodany przycisk kopiowania danych sterownika (do wystawienia licencji) do schowka
 • (Common) konfiguracja wejścia indeksu enkodera wyszarzona i ustawiona „na sztywno” dla CSMIO/IP-A
 • (Mach4) usunięty błąd, który powodował ignorowanie wł/wył softlimit gdy kontroler był załączony
 • (Mach4) dodana obsługa wejścia MPG Inhibit
 • (simCNC) aktualnie wykonywany segment wyświetlany na środku listy g-code
 • (Common) filtrowanie portów IO i wyświetlanie tylko 'dozwolonych’ przy konfiguracji poszczególnych sygnałów
 • (Common) wyświetlanie jednostek przy konfiguracji parametrów (mm, stopnie, cale, %, itp.)
 • (simCNC) dodane nadawanie nazw baz materiałowych
 • (simCNC) usunięty błąd polegający na zwalnianiu do zera jeszcze przed końcem segmentu
 • (simCNC) dodana informacja o błędzie w mdi line
 • (simCNC) dodana funkcja python – stopDbgGraph()
 • (Common) poprawiony błąd, który powodował brak możliwości ręcznej regulacji DAC offset
 • (Mach4) poprawiony błąd, który powodował, że przy uruchomieniu Mach4 nie konfigurowały się poprawnie wszystkei kanały CSMIO-ENC

3.015

 • (simCNC) poprawka optymalizatora trajektorii
 • (simCNC) poprawione przesuwanie widoku 3D
 • (simCNC) dodane zabezpieczenie przed rozpoczęciem trajektorii od G2/G3
 • (simCNC) znaczne przyspieszenie optymalizacji

3.014

 • (simCNC) poprawki Python (macOS)
 • (simCNC) poprawka optymalizatora trajektorii

3.013

 • (simCNC) przerwanie bazowania blokowało możliwość ponownego wywołania bazowania osi
 • (simCNC) dodane skróty w menu kontekstowym do standardowych rzutów w widoku 3D
 • (simCNC) nowe GUI edytora skryptów Python
 • (simCNC) poprawiony błąd powodujący niezamierzony ruch osią C przy niektórych komendach Python.
 • (simCNC) usprawniony wybór trybu JOG (krokowy/ciągły)
 • (simCNC) poprawiony błąd, który powodował konieczność podwójnego kliknięcia na widget jeśli załączony był checkbox JOGa z klawiatury
 • (simCNC) dodany przetestowany skrypt do pomiaru długości narzędzia
 • (simCNC) poprawka konfiguracji kąta wyłączania CV
 • (Mach4) dodane rejestry wybranej osi i kroku MPG
 • (Mach4) dodane rejestry odczytu aktualnych wartości z kanałów feedback motionkit’ów
 • (Mach4) dodane rejestry odczytu kąta enkoderów dla modułu CSMIO-ENC

3.012

 • poprawiony błędny pierwszy krok MPG (usunięta funkcja wyrównywania do pełnego kroku – miała błędne założenia)
 • (Mach4) usunięty błędny komunikat o złej konfiguracji obrotów silnika wrzeciona
 • (FPGA IPS) usunięty błąd, który powodował nieprawidłowe działanie bazowania i probingu przy inwersji wejścia
 • (Mach4) poprawiony błąd powodujący losowe pojawianie się błędów PID po probingu
 • (Mach4) dodane obejście błędu ustawiania stanów wejść Mach4. Błąd powoduje m.in. brak możliwości ruchu osiami i ostrzeżenie o aktywnym limicie sprzętowym, mimo, że diagnostyka w Machu pokazywała stany Limit jako nieaktywne. Plugin obecnie kilka razy aktualizuje stany wejść, by Mach poprawnie je zauważył.
 • (Mach4) poprawiony błąd, który mógł powodować nieprawidłowe przypisanie motorów do osi

3.010

Nowe funkcje:

 • typ osi (liniowa/obrotowa)
 • kolejność bazowania
 • zabezpieczenie przed wpisaniem niepoprawnych wartości Lift up angle i CV stop angle
 • dodane funkcje pythona wyświetlające messageboxy

Zmiany:

 • wartości dla osi obrotowych wyrażone w stopniach (były w radianach)
 • usunięta funkcja pythona: goToXY
 • funkcje pythona goTo i goToAbsolute mają jeden argument (6-elementowa lista)
 • poprawiona wydajność testera
 • skasowanie master motion kita, ustawia oś jako disable

Poprawione błędy:

 • dla osi stycznej działa work offset
 • tester dla osi obrotowej poprawnie pokazuje vel, acc i jerk
 • zmiana konfiguracji motion kita poprawnie resetuje licznik pozycji

 

STARSZE (Archiwum)

2016-12-12 v2.910

 • obsługa M10, M11, pozostałe mniejsze poprawki 

2016-02-11 v2.851

 • Poprawki i ulepszenia

2015-07-29 v2.703

 • Poprawka błędu uniemożliwiającego konfigurację sygnałów M3 i M4 wrzeciona na modułach CSMIO-IO
 • Dodane zabezpieczenia na wypadek gdy prędkość gwintowania przekracza parametry osi zdefiniowane w motor-tuning
 • Znacznie usprawniona synchronizacja podczas gwintowania, potrzeba teraz o wiele mniej miejsca na „rozbieg”
 • Dostęp do ustawień plugina CSMIO/IP jest teraz blokowany, gdy Mach3 zabezpieczony jest hasłem
 • Wyszarzone niektóre pola konfiguracji w zależności od używanych opcji, dla zwiększenia przejrzystości
 • Poprawka autotuningu CSMIO/IP-A polegająca na wyeliminowaniu gwałtownego przyspieszania osi, gdy PID miał wartość bliską zeru.
 • Dodana zwłoka pozycjonowania wrzeciona, by drivery, które potrzebują więcej czasu na reset zdążyły przejść do stanu gotowości
 • Dodana funkcja anti-dive dla THC
 • Przejście do stanu E-Stop, gdy zmienione są ustawienia kanału DAC osi. Bez tego na nieużywanym kanale pozostawała ostatnia wartość napięcia
 • Kasowanie pozycji wrzeciona po osiągnięciu gotowości, by uniknąć szarpnięcia podczas załączania regulatora PID
 • Poprawka błędu mogącego powodować brak odczytu ostatniego stanu wyjścia cyfrowego
 • W oknie diagnostyki simDrive dodane alarmy nieprawidłowego napięcia zasilania dla 24V i 5V
 • Dostosowanie struktur danych CSMIO/IP do poprawnej wymiany informacji z oprogramowaniem 64 bitowym
 • Zmiana struktur danych CSMIO/IP dla bardziej precyzyjnego przesyłania prędkości
 • [Mach4] aktualizacja projektu do nowszego środowiska (Visual Studio 2008 -> Visual Studio 2013)
 • [Mach4] poprawka błędu powodującego niepotrzebne wyświetlanie pozycji osi zależnej jako zwykłej osi A,B lub C
 • [Mach4] dodana obsługa kasowania luzów

2015-01-15 v2.603

 • Poprawka kalibracji pomiaru napięcia na wejściach analogowych dla CSMIO/IP-A FP4 i CSMIO/IP-S FP4

2014-12-09 v2.602

 • Poprawiony błąd, który powodował wyświetlanie w konfiguracji niektórych parametrów przeznaczonych tylko dla CSMIO/IP-A, podczas gdy połączony był sterownik IP‑M lub IP-S.

2014-12-03 v2.601

 • Na bardzo starych sterownikach IP-S mogły nie działać niektóre diody LED na przednim panelu. Wersja firmware’u 2.601 zawiera poprawkę usuwającą ten problem.

2014-11-27 v2.600

 • Oprogramowanie dostosowane do CSMIO/IP-A FP4
 • drobne poprawki w module komunikacji ethernet
 • porawiony błąd, który uniemożliwiał aktualizację oprogramowania w modułach CAN
 • dodana możliwość ustawienia offsetu wyjścia DAC +/-10V przy sterowaniu wrzeciona w otwartej pętli (IP-A)
 • poprawki GUI przy konfiguracji wrzeciona w otwartej pętli (IP-A)
 • poprawa płynności ruchu podczas używania MPG
 • w oknie Plugin Control dodany podgląd wyjść analogowych DAC +/-10V (IP-A)
 • Dodane liczniki błędów enkodera (IP-A FP4) 

2014-10-24 v2.500

 • Dodane zabezpieczenie podczas bazowania na indeks, jeśli sygnał indeksu nie pojawi się przez 2 obroty silnika, nastąpi E-Stop
 • Funkcja OpenDigFile() powoduje zapisywanie wyników probe (G31/M31) do pliku tekstowego w głównym katalogu „C:\”
 • Dodane filtry cyfrowe i histereza na wejściach analogowych, dzięki czemu usunięty został efekt pulsowania prędkości gdy FRO/SRO regulowane jest potencjometrem
 • Dodane ostrzeżenie o niezbazowanej maszynie w autotuningu, jeśli załączony jest soft-limit
 • Poprawiona funkcja M31 dla CSMIO/IP-M i CSMIO/IP-A
 • Poprawiona funkcja G31/M31 (był błąd, gdy było załączone „Legacy Home Offsset”
 • Wejścia analogowe modułu CSMIO-MPG są teraz dostępne w USER-DRO 1504 i 1505
 • Dodane ostrzeżenie złego kierunku zliczania enkodera wrzeciona
 • Dodana możliwość pozycjonowania wrzeciona na żądanie, z makra VB – plugin notify 10105 (w DRO 1511 podać kąt pozycjonowania)
 • Możliwość sterowania wrzecionem +/-10V dla CSMIO/IP-A (praca w otwartej pętli)
 • Dodatkowe okna powiadomień o ewentualnych błędach przy rigid tapping
 • Poprawiony błąd w funkcji rigid tapping, który powodował wejście w E-STOP gdy wrzeciono hamowało zbyt długo
 • W oknie strojenia PID’a dla CSMIO/IP-A dodany tryp ruchu relatywnego (domyślny)
 • Przycisk „Save” nie zamyka teraz okna konfiguracji, a zachowuje tylko ustawienia w pliku XML
 • Dodana informacja, o nie zapisanych zmianach w ustawieniach plugina
 • Zwiększona przejrzystość ustawień osi zależnej poprzez wyłączenie opcji, które i tak są wspólne z osią master
 • Poprawione funkcje przypisania kanałów enkoderowych oraz DAC do osi w CSMIO/IP-A
 • Rozszerzona anonimowa diagnostyka zdalna
 • Dodana możliwość wyłączenia diagnostyki w ustawieniach plugina
 • Od teraz przy zakładaniu nowego profilu, fukcja „probe protection” jest domyślnie wyłączona
 • Dodane okno komunikatu, jeśli funkcja „probe protection” zatrzyma pracę maszyny
 • Blokowanie THC gdy nie ma sygnału płomienia oraz gdy nie ma ruchu w płaszczyźnie XY
 • Całkowicie nowa funkcja trybu analogowego THC, zgodnie z sugestiami klientów.
 • Dodana funkcja osi zależnej dla CSMIO/IP-M (w formie podstawowej, bez żadnej możliwości korekcji geometrii bramy)
 • Upgrade systemu operacyjnego sterownika
 • Dodana rozszerzona diagnostyka CAN dla serwonapędów simDrive™ (zdalna i w oknie Plugin control)
 • Support nowych wersji sterowników
 • Dodana wewnętrzna rampa przyspieszania i hamowania wrzeciona w ustawieniach plugina, znacznie poprawia to pracę regulatora PID wrzeciona
 • Poprawka błędu, który powodował, że nie działały przyciski JOG w oknie strojenia regulatora PID wrzeciona (CSMIO/IP-A)
 • CSMIO/IP-M – dodany mostek komunikacji z napędami simDrive™ dla aplikacji csServoManager (połączenie poprzez Ethernet i CAN)
 • Poprawki komunikacji w mostku Ethernet-CAN dla napędów simDrive™ 

2014-02-13 v2.200

 • CSMIO/IP-M zwacało wartość pomiaru G31 ze złym znakiem, jeśli oś była zaznaczona jako ‘reversed’
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego wyłączenie soft-limit dla osi obrotowej podczas sterowania MPG
 • MPG Feedrate można było ustawić powyżej prędkości zdefiniowanej w motor tuning. Teraz jest zrobione ograniczenie
 • Krok posuwu MPG był błędnie wyświetlany – teraz jest poprawna wartość
 • Jeśli nie było sygnału na probe G31 po zakończeniu ruchu zwracało ‘0’ dla każdej osi w GetVar. Teraz zwracana są koordynaty podane w G31
 • Dla osi bez zdefiniowanego sygnału home, przy nieaktywnej opcji ‘set axes to ‘0’ on reset’ występowały błedy bazowania i nie dało się używać soft-limit. Teraz zostało to naprawione.
 • Drobne poprawki w komunikacji CAN
 • Przy błędzie komunikacji CAN teraz zostaje wyświetlony ID modułu, który spowodował zatrzymanie obróbki
 • Naprawiony błąd, który powodował blokowanie wykonania G-kodu gdy trwał ruch THC

2013-12-20 v2.100

 • dodany probing poprzez makro (np. M31) bo z G31 są problemy np. przy wywołaniu z g-code
 • złe wyświetlanie kanału wyjściowego osi, jeśli oś nie miała przypisanego kanału (poprawka)
 • dodany test LED po włączeniu zasilania
 • wyłączanie wyjścia analogowego przy utracie komunikacji
 • usunięty błąd, który powodował, że po zamknięciu macha gdy był komunikat o zerwaniu połączenia, zostawał task mach’a i nie można było uruchomić programu ponownie.
 • w windows XP usunięty komunikat o braku praw administratora
 • usunięty błąd MPG, który powodował, że bez przycisku „enable” po przekręceniu enkodera z wyłączoną osią i następnie wybraniu osi, maszyna przejeżdżała niespodziewanie pewną odległość.
 • Zmieniona prędkość MPG. Teraz MPG Feedrate = 100% odpowiada prędkości z motor tuning.
 • usunięty problem z funkcją JOG w oknie PID Tuning (CSMIO-IP-A), gdy prędkość JOG jest kontrolowana potencjometrem.
 • usunięty błąd, który powodował możliwość załączenia na ułamek sekundy wyjścia HV oraz wyjścia analogowego wrzeciona, nawet, gdy Mach był w stanie RESET.
 • usunięty błąd, który powodował możliwość załączenia na ułamek sekundy wyjścia cyfrowego sterowania wrzecionem, gdy Mach był w stanie RESET.
 • dodany dodatkowy zakres rozdzielczości MPG: 0.0001 / 0.001 / 0.01
 • dodane zabezpieczenie przed ustawieniem osi 4/5/6 w MPG do sterowania prędkością posuwu/wrzeciona, gdy oś 4/5/6 jest załączona w programie Mach.
 • poprawka komunikacji CAN w module enkodera 

2013-08-07 v2.051

 • Możliwość ustawienia oryginalnego (LPT) działania funkcji Home Offset (config plugin/Special Functions/Other/Legacy HomeOffset)
 • Poprawki błędów probing’u
 • Poprawka błędu powodującego zwalnianie wrzeciona przed gwintowaniem (g32)
 • Zapis do log’u zdarzenia kolizji z czujnikiem długości narzędzia
 • Usunięty błąd pojawiający się gdy G32 nie było poprzedzone komendą G0/G1
 • Sprawdzanie praw administratora podczas uruchamiania
 • Nowa wersja uploader’a oprogramowania, bardziej zautomatyzowany instalator
 • Poprawione ponawianie zerwanego połączenia
 • Poprawka błędu powodującego kasowanie starej konfiguracji osi zależnej gdy oprogramowanie było aktualizowane z wersji wcześniejszej niż 2.x
 • poprawka funkcji STOP, w poprzedniej wersji występowało opóźnienie zanim osie się zatrzymywały 

2013-05-28 v2.030

 • Poprawka zabezpieczenia czujnika pomiaru długości narzędzia (probe protection) – nie dało się w pełni wyłączyć funkcji

2013-05-14 v2.010

 • Poprawiony został błąd powodujący zerowanie pozycji osi z przypisaną osią zależną w przypadku zmiany konfiguracji.
 • Napisana od nowa obsługa MPG
 • Obsługa Z-Inhibit w ruchu w trybie ręcznym – można ustawić tak, by zabezpieczyć stół roboczy przed kolizją z narzędziem 
  (jeśli prawidłowo podany jest offset długości narzędzia)
 • Poprawiona obsługa limitów sprzętowych. Jeśli włącznik LIMIT jest aktywny, blokowany jest ruch w tym samym kierunku – można tylko zjechać z limitu
 • Zabezpieczenie czujnika pomiaru narzędzia. Podczas kolizji maszyna natychmiast się zatrzymuje.
 • Całkowicie przepisana obsługa THC
 • wartość korekcji jest na standardowym DRO, a ruch THC możliwy jest również gdy maszyna jest w spoczynku (IDLE)
 • Poprawki w funkcji gwintowania dla tokarki – większa stabilność
 • Bazowanie na index enkodera dla CSMIO-IP-S (min. szerokość impulsu index = 20us)
 • „przyklejanie” w okolicy wartości 100% dla korekcji posuwu i obr. wrzeciona  (gdy są sterowane wejściami analogowymi)
 • Możliwość konfiguracji wejścia cyfrowego, które przełącza źródła korekcji: We.Analogowe / Mach
 • wyeliminowane krótkie impulsy DIR dla CSMIO/IP-S i IP-M powodujące blędy pozycjonowania na napędach niższej klasy
 • Nowy algorytm generowania sygnałów STEP/DIR dla IP-S. Zwiększona odporność na zakłócenia oraz stabilniejsza praca w przypadku tanich/wolnych napędów
 • Diagnostyka serwonapędów ArbahDSP poprzez CanOPEN
 • Możliwość komunikacji plugina z naszym serwerem – zdalna diagnostyka systemu
 • poprawka błędu zatrzymywania się wykonywania programu, gdy komenda G31 jest w pliku, a nie w makro
 • poprawka związana z soft-limitami dla osi obrotowych gdy skracają drogę w ruchach G0
 • udoskonalona funkcja kasowania luzów
 • Możliwość wykorzystania wejścia analogowego jako odniesienie do THC (funkcja w wersji beta)
 • Dodana funkcja gwintowania na sztywno (IP-A i IP-S + CSMIO-ENC)
 • Poprawki CANOpen – błąd mógł powodować zrywanie komunikacji z modułami
 • Dodany konfigurowalny przeciwzakłóceniowy filtr cyfrowy na sygnałach wejściowych
 • Obsługa wrzeciona poprzez kanał STEP/DIR lub +/-10V (IP-S i IP-A)
 • Monitorowanie odległości wyłącznika Home i indexu enkodera przy bazowaniu na index
 • Dodana możliwość wyłączenia automatycznego zerowania liczników pozycji w IP-M i IP-S
 • Pozycjonowanie wrzeciona przy wyłączaniu (IP-S i IP-A, gdy wrzeciono pracuje wtrybie osi)
 • Dodany regulator PID obrotów wrzeciona (IP-S i IP-A)
 • Dodana funkcja pomiaru rzeczywistych obrotów wrzeciona sygnałem INDEX (IP-S i IP-A)
 • Dodana obsługa wejścia FAULT dla wrzeciona
 • Dodana funkcja zatrzymania awaryjnego w przypadku zerwania komunikacji z modułami CAN
 • Liczne poprawki i optymalizacje kodu, pozytywnie wpływające na wydajność i stabilność pracy.
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?