Czy obrabiarka pracuje, czy jest w stanie bezczynnym, czy resetu – wystarczy kolumna sygnalizacyjna.