Tagi:   #   #   #   #   #

Ile linii gcode z wprzędzeniem analizuje simCNC?

Ile linii Look Ahead można ustawić?

 

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ale postaram ci się to wytłumaczyć. W zależności od gcode, simCNC może analizować z wyprzedzeniem od 200 segmentów aż do 20000 segmentów. Niezależnie od ilości analizowanych segmentów z wyprzedzeniem przez simCNC, komputer PC podczas obróbki jest obciążany w tym samym stopniu. Aby zrozumieć dlaczego zakres ilości analizowanych segmentów jest tak szeroki, musisz poznać główne etapy jakie przechodzi gcode.

1) Etap ładowania pliku z gcode do simCNC – Etap ten składa się z dwóch czynności:

a) Zamieniana linii gcodu na segmenty.
Rozróżniamy dwa główne typy segmentów, segment typu odcinek i typu łuk.

b) Optymalizacji segmentów.
Optymalizacja polega na zamianie (za jednym razem) do 100 segmentów typu odcinek (występujących po sobie) w większy segment typu odcinek lub łuk.

Zwróć uwagę, że zarówno zamiana linii gcode w segmenty, jak i optymalizacja segmentów typu odcinek nie jest wykonywana w trakcie obróbki, a o wiele wcześniej.
Ważne jest także to, że obie czynności są wykonywane za udziałem wszystkich rdzeni procesor komputera PC, co znacząco przyspiesza ładowanie gcode do simCNC.

2)  Etap obróbki.

Podczas obróbki simCNC analizuje z wyprzedzeniem 200 segmentów, są to segmenty oryginalnego, jaki i powstałe na etapie optymalizacji.

Z powyższych etapów można wyprowadzić następujący wzór:

Ilość segmentów poddanych optymalizacjiIlość segmentów analizowanych = Całkowita Ilość segmentów analizowanych z wyprzedzeniem  przez simCNC

Podstawiając do wzoru stałe otrzymujemy:

Ilość segmentów poddanych optymalizacji *  200 = Całkowita Ilość segmentów analizowanych z wyprzedzeniem  przez simCNC

 Teraz, gdy już wiesz, jak to działa rozważmy dwie skrajne sytuacje:

1.Gdy gcode składa się wyłącznie z samych łuków.

W tej sytuacji optymalizacja nie może nastąpić bo funkcja optymalizacji zamienia wyłącznie segmenty typu odcinek w większe segmenty typu odcinek lub łuk. Posługując się powyższym wzorem otrzymujemy następujące obliczenie 1 * 200 = 200

2. Gdy gcode składa się wyłącznie z samych odcinków

W tej sytuacji optymalizacja zamieni wszystkie segmenty typu odcinek w większe segmenty typu odcinek lub łuk. Posługując się powyższym wzorem otrzymujemy następujące obliczenie 100 * 200 = 20000

            Dlatego właśnie ilość analizowanych segmentów z wyprzedzeniem przez simCNC mieści się w przedziale 200-20000.

 

[Źródło:] Schematy zostały opracowane przez Wsparcie Techniczne CS-Lab dla użytkowników kontrolerów CSMIO

 

 

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?