ikon-zip   Pobierz makro

 

Makro wywołuje się w następujący sposób:

M13Q5R3F100

 

Gdzie:

Q – ilość wykonanych okręgów

R – promień okręgu

F – prędkość posuwu