Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązującymi od 25 maja 2018r.) dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Administratorem Twoich danych, jest CS-Lab s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65A (dalej „CS-Lab”) prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail oraz sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.cs-lab.eu (dalej „sklep online”). Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi z CS-Lab, które zawarłeś w wiadomości e-mail lub wprowadziłeś do formularza sklepu online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, realizacji Twojego prawa do usunięcia lub przeniesienia danych możesz skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych: biuro@cs-lab.eu, Inspektor Danych Osobowych CS-Lab, Wojska Polskiego 65a, 85-825 Bydgoszcz.

Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, a więc: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacji transakcji, w tym dostarczania zamówionych towarów za pośrednictwem przewoźników (firmy pocztowe i kurierskie), zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (pocztą e-mail lub poprzez przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?