Tagi:   #   #   #   #   #   #

Test wyjścia step/dir w kontrolerach CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-M

Wyjścia (kanały) step/dir kontrolerów CSMIO/IP-M i CSMIO/IP-S zbudowano w oparciu o nadajniki linii różnicowej DS26LV31. Oznacza to, że te kontrolery generują różnicowy sygnał step/dir. Obecnie sygnały różnicowe są standardem przemysłowym, dzięki temu, że umożliwiają transmisję z wysoką częstotliwością, z jednoczesnym zachowaniem dużej odporności na zakłócenia.

Niestety z powodu nieznajomości specyfiki sygnałów różnicowych, niezachowania ostrożności i nawyków powstałych podczas podłączania sygnałów typu single-ended lub OC czasem dochodzi do uszkodzenia wyjść step/dir w kontrolerach naszej produkcji.

Aby tego uniknąć:

  • nie odłączaj i nie podłączaj sygnałów step/dir na włączonym zasilaniu kontrolera CSMIO/IP,
  • nie zwieraj ze sobą w żadnej kombinacji sygnałów „step+”, „step-”, „dir+” i „dir-”,
  • nie podłączaj sygnałów „step+”, „step-”, „dir+” i „dir-” do GND (0V), a także do żadnego innego potencjału.

Jeśli z roztargnienia lub pośpiechu wykonasz, którąś z powyższych czynności może dojść do uszkodzenia wyjścia step/dir i twoja maszyna zacznie się dziwnie zachowywać, co może objawiać się następująco:

  • oś nie porusza się – uszkodzony sygnał „step+” i „step-”,
  • oś porusza się, lecz gubi „kroki” – uszkodzony sygnał „step+” lub „step-”,
  • oś wykonuje tylko jeden krok w kierunku ujemnym i dodatnim – uszkodzony sygnał „dir+” i dir-”.

Aby dowiedzieć się, czy uszkodzeniu uległo wyjście step/dir kontrolera CSMIO/IP, można w domowych warunkach przeprowadzić prostą, a zarazem profesjonalną diagnostykę za pomocą jednej diody led i jednego rezystora.

Test wykonuje się w czterech krokach:

  1. Do wyjścia „step+” i „step-” podłącz diodę led z rezystorem z zakresu 180 do 540 ohm

 

 

Następnie wykonaj bardzo wolny ruch osią, abyś był w stanie dostrzec miganie diody. Jeśli świeci ona światłem ciągłym, zmniejsz ilość impulsów na mm, co obniży częstotliwość migana. Gdy zauważysz, że dioda led miga, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „step” zostało uszkodzone.

2. Zmień polaryzację i powtórz krok numer 1.

 

 

Gdy zauważysz, że dioda led miga, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „step” zostało uszkodzone.

3. Do wyjścia „dir+” i „dir-” podłącz diodę led z rezystorem z zakresu 180 do 540 ohm.

 

Następnie wykonaj kilka krótkich ruchów osią w kierunku dodatnim i ujemnym. Gdy dioda led będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku, ruchu osi, przejdź do następnego kroku, jeśli nie – wyjście „dir” zostało uszkodzone.

4. Zmień polaryzację i powtórz krok numer 3.

 

 

Gdy dioda led będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku ruchu osi, to dotarłeś do końca testu, co oznacza, że wyjście step/dir jest sprawne. Jeśli dioda led nie będzie się zapalała i gasła wraz ze zmianą kierunku ruchu osi, to wyjście dir zostało uszkodzone. Test należy powtórzyć w analogiczny sposób z pozostałymi kanałami step/dir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?