Lista Gcode i Mcode obsługiwanych przez simCNC

Lista Gcode i Mcode obsługiwanych przez simCNC:

G00 – Ruch szybki po prostej / Rapid Move
G01 – Ruch roboczy po prostej / Linear Move
G02/03 – Ruch roboczy po łuku / Arc Move
G04 – Przerwa czasowa / Dwell
G10 – Zmienia wartości współrzędnych offsetu roboczego o zadanym indeksie./ Tool Offset and Work Offset Tables
G17/G18/G19 – Wybór płaszczyzny / Plane Selection
G20 / 21 – Wybór jednostki / mm, cal 
G28 / G30 Najazd na punkt referencyjny / Return to Home
G31 – Probing – Pomiar sondą numer 0 / Probe
G31.1 – Probing – Pomiar sondą numer 1 / Probe
G31.2 – Probing – Pomiar sondą numer 2 / Probe
G31.3 – Probing – Pomiar sondą numer 3 / Probe
G32 – Gwintowanie
G40 – Tolerowany lecz obecnie nie używany
G43 – Kompensacja długości narzędzia / Set Tool Length Offsets
G49 – Odwołanie kompensacji długości narzędzia. / Disable Tool Length Offsets
G50 – Tolerowany lecz obecnie nie używany.
G53 – Tymczasowe odwołanie układu współrzędnych / Move in ABS Coordinates
G54 – G59.3 Wywołuje offset roboczy numer 1-9 / Work Offsets 1- 9
G64 – Zadana wartość precyzji (CV) 
G68 – Obrót układu współrzędnych (od 3.300) / Rotate Coordinates Command
G80 – Odwołanie cykli / Cancel Canned Cycles
G81 – Wiercenie w jednym przejściu / Drill Cycle
G82 – Wiercenie w jednym przejściu z postojem na dnie / Drill Cycle with Dwell
G83 – Wiercenie z wyrzucaniem wióra / Peck Drill Cycle
G90 – Programowanie absolutne / Distance Mode
G91 – Programowanie przyrostowe / Distance Mode
G92 – Tymczasowe przesuniecie Work Offsetsu (od wersji 3.300) TEMPORARY WORK OFFSETS 
G94 – Tolerowany lecz obecnie nie używany
G98 – Szybkie wycofanie do płaszczyzny Z / Canned Cycle Return to Z plane
G99 – Szybkie wycofanie do płaszczyzny R Canned Cycle Return to R plane

M01 – Stop warunkowy / Program stop
M03 – Obroty prawe / Optional program stop
M04 – Obroty lewe / Rotate spindle clockwise/counterclockwise
M05 – Obroty stop / Stop spindle rotation
M06 – Zmiana narzędzia – wywołuje skryptu wymiany narzędzia / Tool change
M07 – Mgła włączone / Mist on
M08 – Chłodziwo włączone / Flood on
M09 – Wyłącz mgłę i chłodziwo / Mist & flood off
M30 – Koniec programu i przewinięcie do początku. / Program end and rewind

M62 P0 – załączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 0 
M63 P0 – wyłączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 0
M62 P1 – załączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 1
M63 P1 – wyłączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 1
M62 P2 – załączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 2
M63 P2 – wyłączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 2
M62 P3 – załączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 3
M63 P3 – wyłączenie wyjścia synchronizowanego z trajektorią numer 3

Opis poszczególnych gcodów ukaże się niebawem. Sposób definiowania G2/3 jest zgodny z standardem ISO.

29 kwietnia 2020