CSMIO/IP-A – AKTUALIZACJE FIRMWARE

Kontroler CSMIO/IP wymaga użycia oprogramowania sterującego. Oprogramowania obsługiwane przez CSMIO/IP to: simCNC, Mach3, Mach4.
Poniższe firmware’y zawierają odpowiednie pluginy do wybranego programu sterującego. Oprogramowanie s
imCNC nie wymaga instalacji pluginu.

Plugin do Mach4

  • Data: 10 lutego 2020
    Wersja: v3. ... (automatic updates)
    Rozmiar: 8.5 MB

    CSMIOv3 Instalacja i Konfiguracja – Instalator automatycznie instaluje najnowszą wersję oprogramowania. Aplikacja „CSMIOMaintenance” jest instalowana wraz z oprogramowaniem i służy do pobierania i instalacji dalszych aktualizacji oprogramowania. Uwaga: Aplikacja „CSMIOMaintenance” wymaga połączenia internatowego.

Plugin Mach3

Do poprawnego działania plugin’u programu Mach3 potrzebny jest zestaw bibliotek Microsoft.Net. (także dla Windows 8) Uwaga! Podczas instalacji komputer musi być podłączony do internetu. Pobierz: dotnet Microsoft NetFramework 3.5